Skip to main content
 主页 > 北京限号 >

西城区后桃园胡同采取交通管理措施

2020-11-08 22:24 浏览:

2020051

 

  为保证西城区后桃园胡同的交通安全与畅通,根据道路交通安全法律法规有关规定,决定自2020年11月3日起,对后桃园胡同西段(东桃园胡同至桦皮厂胡同)采取禁止机动车由西向东方向行驶交通管理措施。
 
  特此通告。
 
                                          北京市公安局公安交通管理局
                                                  2020年10月22日